Потпишување на договор за грант за „Проект за набавка на ултразвучен систем за ЈЗУ Општа болница Струмица“ / Ceremonia e nënshkrimit të grantit “Projekti për furnizimin e aparatit ekografik për ISHP Spitali i Përgjithshëm Strumicë”/ Grant Contract Signing “The Project for Procurement of Ultrasound system for the PHI General Hospital Strumica”

2023/3/3
 
 На 3-ти март 2023 во Струмица се одржа церемонија за потпишување на новиот GGP-проект, „Проект за набавка на ултразвучен систем за ЈЗУ Општа болница Струмица“.
 Амбасадорот ОЦУКА Казуја и директорката на Општа болница Струмица д-р Кузмановска, потпишаа договор за грант во вкупна вредност од 51,462 евра.
 Амбасадорот оствари средба и со Заменик градоначалничката на Струмица, г-а Елена Маѓеровска Паликарова.
 Со овој проект, Јапонија ќе обезбеди 4Д ултразвучен апарат за Одделот за Гинекологија, со цел да се подобри квалитетот на медицинските услуги за жените од југоисточниот регион.


***

 Më 3 mars 2023, në Strumicë u mbajt ceremonia e nënshkrimit të projektit të ri në kuadër të GGP, “Projekti për furnizimin e aparatit ekografik për ISHP - Spitalin e Përgjithshëm në Strumicë”.
 Ambasadori Otsuka Kazuya dhe drejtoresha e Spitalit të Përgjithshëm, Dr. Kuzmanovska, nënshkruan marrëveshje për grant në vlerë të përgjithshme prej 51,462 euro.
 Ambasadori realizoi takim edhe me nënkryetaren e Komunës së Strumicës znj. Elena Magjerovska Palikarova.
 Me anë të këtij projekti, Japonia do t'i sigurojë repartit të Gjinekologjisë aparat ekografik 4D, në mënyrë që të ofrojnë shërbime mjekësore më cilësore për gratë që gjenden në rajonit juglindor.***
 
 On March 3rd, the signing ceremony for the new GGP project, “The Project for Procurement of Ultrasound system for the PHI General Hospital Strumica”, was held in Strumica.
 Ambassador Kazuya OTSUKA and the Director of the General Hospital, Dr. Kuzmanovska, signed a grant contract with the total value of 51,462 EUR.
 The Ambassador also had a meeting with the Deputy Mayor of Strumica Ms. Elena Magjerovska Palikarova.
 With this project, Japan will provide the Gynecology Department with a 4D ultrasound system, in order to contribute to better quality medical services for the women of the Southeast region.