Протоколарна средба на амбасадорот Оцука со министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова/ Таkim protokollar i ambasadorit Otsuka me znj. Kaja Shukova, Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor/ Ambassador Otsuka's courtesy call to Ms. Kaja Shukova, Minister of Environment and Spatial Planning

2023/4/3
 На 31 март, амбасадорот Оцука Казуја оствари протоколарна средба со министерката за животна средина и просторно планирање, г-а Каја Шукова

 На средбата, тие разговараа на теми поврзани со животната средина, кои се од заеднички интерес и отвoраат можности за развивање на идна соработка. Министерката Шукова го информираше амбасадорот Оцука за активностите на министерството, вклучувајќи ги европските интеграциски процеси, како и кластерите за животна средина и клима.
 
 Амбасадорот Оцука ја истакна меѓународната посветеност на Јапонија во полето на климатските промени. Тие разговараа за можна соработка меѓу двете земји.

***
 Më 31 mars, ambasadori Otsuka Kazuya realizoi takim protokollar me ministren e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, znj. Kaja Shukova.
 
 Gjatë takimit u diskutuan mundësitë për zhvillim të bashkëpunimit në sferën e mjedisit jetësor që është me interes të ndërsjellë për të dyja palët. Ministrja Shukova njoftoi ambasadorin Otsuka për aktivitetet e Ministrisë, përfshirë edhe rëndësinë e proceseve integruese në BE, klasteri për mjedisin jetësor dhe grupin klimatik.
 
 Ambasadori Otsuka theksoi angazhimin ndërkombëtar të Japonisë në fushën e ndryshimeve klimatike. Ata diskutuan për bashkëpunimin e mundshëm ndërmjet dy vendeve.

***
 On March 31st, Ambassador Otsuka Kazuya paid a courtesy call to the Minister of Environment and Spatial Planning, Ms. Kaja Shukova.
 
 At the meeting they discussed on topics of environment field that is of mutual interest and the possibilities for developing cooperation in the future. Minister Shukova informed Ambassador Otsuka about the activities of the Ministry, including the EU integration processes and the environment and climate cluster.
 
 Ambassador Otsuka underlined the international commitment by Japan in the field of climate change. They discussed on possible cooperation between the countries.