Протоколарна средба на амбасадорот Оцука со директорката на Управата за јавни приходи, г-ѓа Сања Лукаревска/ Takim protokollar i ambasadorit Otsuka me drejtoreshën e Drejtorisë së të Ardhurave Publike, znj. Sanja Lukarevska/ Ambassador Otsuka's meeting with Ms. Sanja Lukarevska, Director of the Public Revenue Office

2023/5/3
 На 2 мај амбасадорот Оцука Казуја оствари средба со директорката на Управата за јавни приходи, г-ѓа Сања Лукаревска. На средбата се разговараше за даночните реформи, практиките на даночната администрација како и тековната дигитизација и модернизација на одредени процеси во Управата за јавни приходи.
 Тие исто така разговараа за можноста за соработка и развој на дијалогот.
 
***
 Më 2 maj, ambasadori Otsuka Kazuya realizoi takim me drejtoreshën e Drejtorisë së të Ardhurave Publike, znj. Sanja Lukarevska. U diskutua për reformat e reja tatimore, praktikat e administratës tatimore, si dhe dixhitalizimin dhe modernizimin e vazhdueshëm të disa proceseve në Drejtorinë e të Ardhurave Publike. Ata diskutuan edhe për mundësinë e bashkëpunimit dhe dialogut të mëtejshëm.

***
 On 2nd of May, Ambassador Otsuka Kazuya had a meeting with Ms. Sanja Lukarevska, the Director of the Public Revenue Office. They discussed on the new tax reforms, the practices of the tax administration, and the ongoing digitalization and modernization of some processes in the Public Revenue Office.
 They also discussed on the possibility of cooperation and further dialogue.