Видео обраќање на г. Јамада Кенџи, државен министер за надворешни работи на Јапонија на Преспа Форумот за Дијалог 2023 организиран од владата на Северна Македонија/ Video porosia e z. Yamada Kenji, Ministër shtetëror për Punë të Jashtme të Japonisë në Forumin e Prespës për Dialog 2023, organizuar nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut/ Video message from Mr. Yamada Kenji, State Minister for Foreign Affairs of Japan at the Prespa Forum Dialogue 2023 organised by the Government of North Macedonia

2023/6/20
На 15 и 16 јуни во Струга се одржа конференцијата „Преспа форум дијалог“. Овој форум беше организиран од Владата на Северна Македонија. Господинот Јамада Кенџи, државен министер за надворешни работи на Јапонија испрати видео порака (МК неофицијална верзија) во име на јапонската влада.

***
Më 15 dhe 16 qershor, në Strugë u mbajt Forumi i Prespës për dialog”. Ky forum është organizuar nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut. Z. Yamada Kenji, Ministri shtetëror për Punë të Jashtme të Japonisë dërgoi një video porosi (versioni shqip jozyrtar) në emër të qeverisë japoneze.

***
On 15 and 16 of June, the Prespa Forum Dialogue took place in Struga. This was a forum organized by the Government of North Macedonia. Mr. Yamada Kenji, State Minister for Foreign Affairs of Japan, issued a video message (英文(PDF) on behalf of the Japanese Government.