Церемонија за комплетирање на GGP Проект за обезбедување на Општина Охрид со комунално возило/ Ceremonia e dorëzimit të projektit në kuadër të GGP “Projekti për pajisjen e automjetit komunal për pastrimin e ujërave të zeza në Komunën e Ohrit”/ GGP Handover Ceremony for “The Project for Providing Sewage Cleaning Vehicle in Municipality of Ohrid"

2023/6/26
 На 23-ти јуни, Амбасадорот на Јапонија, Н.Е. Оцука Казуја, присуствуваше на церемонијата за комплетирање на GGP-проект во Општина Охрид. Церемонијата беше организирана од страна на Градоначалникот на Општина Охрид, г. Кирил Пецаков и Директорот на јавното комунално претпријатие „Нискоградба“, г. Александар Трпеноски, во знак на благодарност за донацијата.
 Со овој проект, Јапонија овозможи Општина Охрид да добие Toyota комунално возило, во вкупен износ од 60,640 евра. Ова возило се очекува да помогне во одржувањето на квалитетот на водата на Охридското езеро со подобрување на јавните услуги во општината.
 Во текот на посетата, Амбасадорот Оцука имаше кратка средба со Градоначалникот на Општина Охрид, г. Пецаков, и Директорот на јавното комунално претпријатие „Нискоградба“, г. Трпеноски. За време на средбата тие разговараа за можностите за идна соработка.

***
 Më 23 qershor, ambasadori i Japonisë, Sh.T. Ocuka Kazuja mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të projektit në kuadër të GGP, në Komunën e Ohrit. Ceremonia u organizua nga kryetari i Komunës së Ohrit, z. Kiril Pecakov, dhe drejtori i Ndërmarrjes së shërbimeve komunale “Niskogradba”, z. Aleksandar Trpenoski, në shenjë falënderimi për donacionin.
 Me anë të këtij projekti, Japonia financoi pajisjen e një automjeti të ri për pastrimin e ujërave të zeza te tipit Toyota për Komunën e Ohrit, me vlerë të përgjithshme prej 60,640 euro. Ky automjet  do të ndihmojë në ruajtjen e cilësisë së ujit të liqenit të Ohrit, duke përmirësuar shërbimet publike në komunë.
 Ambasadori Ocuka gjatë takimit me kryetarin e Komunës së Ohrit z.Pecakov dhe drejtorin e Ndërmarrjes së shërbimeve publike "Niskogradva", z. Trpenoski, pati rastin të diskutojë për mundësitë e ardhshme për bashkëpunim.

***
 On June 23rd the Ambassador of Japan, H.E. Otsuka Kazuya attended a handover ceremony of the successfully completed GGP project at the Municipality of Ohrid. The ceremony was hosted by the Mayor of the Municipality of Ohrid, Mr. Kiril Pecakov, and the Director of the Public Utility Company “Niskogradba”, Mr. Aleksandar Trpenoski, as a token of gratitude for the donation.
 The project financed the procurement of a new Toyota Sewer Cleaning Vehicle to the Municipality of Ohrid, with the total value of 60,640 EUR. This vehicle is expected to help maintain the water quality of Lake Ohrid by improving the quality of public services in the municipality.
 Ambassador Otsuka had the opportunity to discuss future opportunities for cooperation with Mr. Pecakov and Mr. Trpenoski.