Посета на амбасадорот Оцука на градот Чигасаки/ Vizita e ambasadorit Ocuka në qytetin e Çigasakit/ Ambassador Otsuka’s visit to Chigasaki City

2023/8/14
 На 2-ри август, амбасадорот Оцука Казуја го посети градот Чигасаки, градот домаќин на Северна Македонија на Токио2020. Амбасадорот неколку месеци претходно присуствуваше на доделувањето на наградата за „Мал Битолски Монмартр 2023“, во градот Битола. „Мал Битолски монмартр“ е меѓународен натпревар во цртање што се одржува во Битола. Амбасадорот Оцука ги прими наградите во име на учениците од градот Чигасаки.  
 За време на посетата во Чигасаки, амбасадорот ги додели освоените награди на учениците, а ги запозна и со македонската храна и музика.

***
 Më 2 gusht, ambasadori Ocuka Kazuja vizitoi qytetin Çigasaki, qytetin pritës të Maqedonisë së Veriut gjatë lojërave olimpike Tokio2020. Disa muaj më parë, ai morri pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve për "Monmartrin e Vogël të Manastirit 2023", në qytetin e Manastirit. "Montmartri i vogël" është një garë ndërkombëtare vizatimi që mbahet në Manastir. Ambasadori Ocuka i pranoi çmimet në emër të studentëve nga qyteti Çigasaki.
 Gjatë vizitës së tij në Çigasaki, ambasadori ndau çmimet e fituara nga studentët, si dhe prezantoi ushqimin dhe muzikën maqedonase.

***
 On 2nd of August, Ambassador Otsuka Kazuya visited Chigasaki City, the host town of North Macedonia for Tokyo2020. Few months earlier, the Ambassador attended the award ceremony for "Small Montmartre of Bitola 2023". "Small Montmartre of Bitola" is an international drawing competition held in Bitola. Ambassador Otsuka received the awards on behalf of the students from Chigasaki City.  
 During his visit in Chigasaki, the Аmbassador awarded the prizes won by the students, and introduced them the Macedonian food and music.