GGP: Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects in 2020

2020/12/29
27 октомври / tetor 2020
Одбележување на успешно завршен GGP-проект во објектот „Цветови“ на градинката „Астибо“ во Штип / Ceremoni me rastin e përfundimit të projektit në degën “Cvetovi” të Kopshtit “Astibo” - Shtip

14 октомври / tetor 2020
Церемонија на примопредавање во Општина Крива Паланка / Ceremoni me rastin e përfundimit të projektit në komunën e Kriva Pallankës

11 септември / shtator 2020
Одбележување на успешно завршен GGP-проект во Клиничка болница Тетово

10 септември / shtator 2020
Одбележување на успешно завршен GGP-проект во Општа болница Кавадарци

септември / shtator 2020
Oдбележување на успешно завршен GGP-проект во Општина Виница

септември / shtator 2020
Церемонија за примопредавање во Здравствен дом Велес

Церемонија на примопредавање во Општина Валандово

септември / shtator 2020
Одбележување на успешно завршен GGP-проект во Здравствен Дом Македонски Брод

20 февруари / Shkurt 2020
Церемонија на потпишување 4 нови проекти од Грант програмата за мали проекти (GGP) / Ceremoni me rastin e nënshkrimit të 4 projekteve të reja në kuadër të Grant programit për projekte të vogla (GGP)